Registreringsskjema for frivillige
Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten videre samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av Øyafestivalen. Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være frivillig på Øyafestivalen, finner du det på hjemmesiden
vår
.
Personalia Bakgrunn Stillinger Bekreft Kvittering
For å søke som frivillig må du ha fylt 18 år før første festivaldag.

Pass på at kontaktinformasjonen er korrekt (telefon og e-post), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg underveis i rekrutteringsprosessen
Personalia
Kontaktinfo